slika Storitve za delodajalce 1

STORITVE ZA DELODAJALCE

Zagotavljamo vam informacije na področju trenutno veljavne zakonodaje ter predlaganih sprememb predpisov s področja delovnih razmerij in invalidskega varstva. Vsakemu poslovnemu partnerju se individualno posvetimo, ter mu zagotavljamo odgovorno in kvalitetno opravljeno storitev.

Zajemajo naslednje storitve:

  • Svetovanje glede na specifične primere in potrebe podjetij in invalidov
  • Standardni postopek v okviru storitve “N” (ocena delovnih rezultatov zaposlenih invalidov)
  • Presoja upoštevanja invalidovih omejitev na delovnem mestu s predlogi rešitev
  • Individualni razgovor z zaposlenimi delavci s statusom invalida ter njihovimi vodji, predlogi za rešitve
  • Izdelava posnetka stanja težav in možnih rešitev pri zaposlovanju in ohranjanju zaposlitve delavcev s statusom invalida
  • Psihodiagnostika za delodajalce in njihove zaposlene
  • Sodelovanje na podlagi sklenjene Pogodbe o poslovnem sodelovanju