slika Izobraževanje 1

SEMINARJI ZA STROKOVNE DELAVCE  – MENTORJE

Izobraževanja – strokovni seminarji so praviloma razpisana enkrat mesečno, v primeru večjega števila prijavljenih pa tudi 2-3x mesečno za skupino 15-20 udeležencev.

Namenjena so strokovnim delavcem rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva ter tistim, ki se poklicno ali drugače usposabljajo za delo z invalidi in nudijo podporne storitve oziroma vsem, ki jih razpisane teme zanimajo. Nekatere izmed možnih tem lahko pogledate tukaj.

Strokovna izobraževanja zajemajo različna področja dela z invalidi in težje zaposljivimi osebami ter drugimi ljudmi.

Po dogovoru z naročnikom pripravimo tudi teme, ki jih predlaga naročnik in se individualno dogovorimo o podrobnostih.

Trenutno ni razpisanih seminarjev za strokovne delavce – mentorje.

Z novimi temami se vrnemo v novem šolskem letu 2018-2019, predvidoma v mesecu septembru 2018.