slika Izobraževanje 1

IZOBRAŽEVANJE ZA DELO Z OSEBAMI S STATUSOM INVALIDA

Izobraževanja so praviloma razpisana enkrat mesečno, v šolskem letu, ki traja od oktobra oz. novembra tekočega leta do junija prihodnjega leta. Izobraževanja so namenjena so vsem, ki se poklicno ali drugače usposabljajo za delo z osebami s statusom invalida in nudijo podporne storite delavcem invalidom ter težje zaposljivim ali nezaposljivim osebam  oziroma vsem, ki jih razpisane teme zanimajo. Možne teme izobraževanj si lahko pogledate tukaj.

Izobraževanja zajemajo različna področja dela z invalidi in težje zaposljivimi osebami ter drugimi ljudmi.

Po dogovoru z naročnikom pripravimo tudi teme, ki jih predlaga naročnik in se individualno dogovorimo o podrobnostih.

V mesecu januarju Vas prijazno vabimo na:

Izobraževanje 21.03.2024

Prijavite se lahko tukaj:

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

V šolskem letu 2023-2024 načrtujemo izvedbo izobraževanj v naslednjih terminih:

  • 18. april 2024
  • 23. maj 2024
  • 13. junij 2024

Termini zapadejo na četrtek v posameznem mescu.

V kolikor želite prejemati naša vabila tudi v prihodnje, Vas prosimo, da izpolnite PRIVOLITEV ZA OBVEŠČANJE.