slika ZR
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

Se izvaja s ciljem, da se invalid usposobi za delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje. Namenjena je brezposelnim, kot tudi zaposlenim invalidom. Invalid jo lahko uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje ali pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali pri delodajalcu.

Zadnja podeljena koncesija za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije je za obdobje 2021 – 2027 za 1,4 tima (1 tim v Celju in 0,4 tima v Sevnici). Z leti smo razvili sodobne, predvsem pa našim uporabnikom prijazne oblike rehabilitacije. Dolgoletna tradicija ter iskanje vedno novih oblik usposabljanja in možnosti zaposlovanja invalidnih oseb, nas uvrščata v sam vrh slovenske zaposlitvene rehabilitacije.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira naš strokovni tim.

pdf prenesiInformacije o postopku (zloženka)

 

ISKANJE DELODAJALCEV ZA USPOSABLJANJE

Iščemo podjetja, ki bi bila pripravljena nuditi usposabljanje.

Za več informacij se obrnite na našega rehabilitacijskega svetovalca g. Damjan Žnidarčiča. Kontakt : 03 426 45 14 ali 070 551 322 ali damjan.znidarcic@cri.si.


pdf prenesi

Vloga za delodajalce