CRI Celje d.o.o. Oblakova ulica 34, 3000 CELJE

Dorotej Čuček, direktor družbe CRI Celje d.o.o., tel: 03/426 45 30, email: dorotej.cucek@cri.si

Darinka Koprivc, tajništvo družbe, tel: 03/426 45 40, email:darinka.koprivc@cri.siinfo@cri.si

Martina Lipičnik, vodja komerciale, tel: 03/426 45 22, gsm: 030/ 317 954, email: martina.lipicnik@cri.si

Darja Prevoršek, vodja enote REHA, tel: 03/426 45 02, gsm: 030/647 310, email: darja.prevorsek@cri.si

Mateja Vasle, vodja enote GALVANA, tel: 03/426 45 34, gsm: 040/185 232, email: mateja.vasle@cri.si

Janez Pec, vodja ČEVLJARNE,  tel: 03/426 45 16, gsm: 070/551 181, email: janez.pec@cri.si

Igor Špegelj, vodja enote POHIŠTVO, tel: 03/426 45 50, gsm: 040/185 231, email: igor.spegelj@cri.si

Nives Brečko, vodja Specializirane prodajalne MP, gsm: 070/551 321, email: nives.brecko@cri.si

Dejan Rodič, investicije in vzdrževanje, tel: 03/426 45 58, gsm: 040/194 576, email: dejan.rodic@cri.si

SPECIALIZIRANA PRODAJALNA IN IZPOSOJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

tel: 03/ 42 64 563, email: ortopedija@cri.si

REHA storitve

Darja Prevoršek, vodja enote REHA, tel: 03/426 45 02, gsm: 030/647 310, email: darja.prevorsek@cri.si, rehainfo@cri.si

Maja Retko Schlosser, tajništvo REHA storitve, tel: 03/426 45 06, email: maja.retko@cri.si, rehainfo@cri.si

Brstin Kavalar, pedagog, vodja tima ZR OS Celje, tel: 03/426 45 42, gsm: 070/551 323, email: brstin.kavalar@cri.si, rehainfo@cri.si

Gorazd Pavčnik, reha tehnolog, vodja tima ZR OS Sevnica tel: 03/426 45 15, gsm: 051/343 230, email: gorazd.pavcnik@cri.si

Rok Gošnjak, reha tehnolog, tel: 03/426 45 14, gsm: 070/551 322, email: rok.gosnjak@cri.si

Rebeka Župevc, delovna terapevtka, tel: 03/426 45 44, gsm: 070/551 324, email: rebeka.zupevc@cri.si

Urška Šorn, socialna delavka, tel: 03/426 45 10, gsm: 070/551 327, email: urska.sorn@cri.si

Irena German, psihologinja, tel: 03/426 45 43, gsm: 051/343 240, email: irena.german@cri.si

Tanja Peček, psihologinja, tel: 03/426 45 47, gsm: 051/343 170, email: tanja.pecek@cri.si

Matjaž Lipovec, vodja programa SV Oblakova, tel: 03/426 45 52, gsm: 040/750 689, email: socialna.vkljucenost@cri.si

Vida Ramšak, strokovna sodelavka v programu SV Oblakova, tel: 03/426 45 52, gsm: 070/551 328, email: socialna.vkljucenost@cri.si

Miha Rezec, strokovni sodelavec v programu SV Oblakova, tel: 03/426 45 52, email: socialna.vkljucenost@cri.si

Mateja Hudoklin, strokovna sodelavka v programu SV Ipavčeva, tel: 03/426 45 08, gsm: 070/551 325, email: mateja.hudoklin@cri.si

Dejan Sonc, Delavnica za usposabljanje, tel: 03/426 45 38, gsm: 070/551 326, email: dejan.sonc@cri.si

Cinkanje

Mateja Vasle, vodja enote GALVANA, tel: 03/426 45 34, gsm: 040/185 232, email: mateja.vasle@cri.si

Med tech

Janez Pec, vodja ČEVLJARNE, tel: 03/426 45 16, gsm: 070/551 181, email: janez.pec@cri.si

Nives Brečko, vodja Specializirane prodajalne MP, gsm: 070/551 321, email: nives.brecko@cri.si

Specializirana prodajalna in izposoja,  tel: 03/ 42 64 563, email: ortopedija@cri.si

Pohištvo

Martina Lipičnik, prodaja pohištva, tel: 03/426 45 22, gsm: 030/ 317 954, email: martina.lipicnik@cri.si

Igor Špegelj, vodja enote POHIŠTVO, tel: 03/426 45 50, gsm: 040/185 231, email: igor.spegelj@cri.si

Zaposlitveni center CRI

Dorotej Čuček, direktor zavoda Zaposlitveni center CRI, tel: 03/426 45 20, email: dorotej.cucek@cri.si

Mojca Sajko, strokovna delavka, tel: 03/426 45 53, gsm: 030/379 384, email: mojca.sajko@cri.si

Zoran Mekše, strokovni sodelavec, tel: 03/426 45 54, gsm: 070/551 183, email: zoran.mekse@cri.si