V zavodu Zaposlitveni center CRI že od leta 2006 zaposlujemo invalide na t. i. zaščitnih delovnih mestih. Temelj naše ustanovitve in delovanja je Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), na osnovi katerega med drugim nudimo vsem svojim poslovnim partnerjem z nezadostnim številom lastnih zaposlenih invalidov njihovo nadomeščanje. ZZRZI namreč narekuje vsem delodajalcem, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, zaposlitev invalidov v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev. Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote (ima premalo zaposlenih invalidov), ima tri možnosti:

1. lahko zaposli invalida
2. sklene pogodbo o nadomestni izpolnitvi kvote z Zaposlitvenim centrom CRI ali invalidskim podjetjem CRI Celje d.o.o. ali
3. mesečno plačuje v Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 70% minimalne plače za vsakega premalo zaposlenega invalida v okviru predpisane kvote.

Registrirani smo kot neprofitni zavod, s čimer želimo poudariti svojo naravnanost na ohranjanje delovnih mest invalidov in s pomočjo izvedbe kvalitetnih storitev svojim partnerjem ustvarjati nova. Trenutno zaposlujemo 22 oseb na dveh lokacijah:

1. uprava in sedež Zaposlitveni center, Oblakova 34, Celje in
2. poslovna enota šivalnica, Kosova ulica 14, Celje.

Poslanstvo zavoda je nudenje varne in prilagojene zaposlitve osebam celjske regije z ustrezno odločbo o zaščitni zaposlitvi, nadomeščanje kvot poslovnim partnerjem s premalim številom zaposlenih invalidov in izvajanje visoko kakovostne in zanesljive storitve po sprejemljivih cenah.

Vizija zavoda je postati podjetje, ki bo s svojim delovanjem na trgu združevalo dobro počutje zaposlenih in zadovoljstvo poslovnih partnerjev. S svojo odprtostjo in usmerjenostjo v potrebe vseh deležnikov (zaposlenih, poslovnih partnerjev, financerjev) se želimo na trgu dokazati kot zaupanja vreden poslovni partner; torej podjetje, ki spoštuje in neguje notranje in zunanje poslovne dogovore.