slika Socialna vključenost 1

SOCIALNA VKLJUČENOST

Program socialne vključenosti, katerega začetki segajo v leto 1990, deluje v prostorih na Oblakovi 34 in Ipavčevi 6. Skupina uporabnikov skupaj z inštruktorji in strokovnimi delavci sodeluje pri ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov, povezovanju na različnih področjih življenja in nenazadnje, uspešno opravlja različne delovne programe.

V program se vključujejo:

  • invalidi, ki zaradi invalidnosti niso zaposljivi, kar ZRSZ po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o nezaposljivosti,
  • invalidi I.kategorije z odločbo ZPIZS brez pravice do invalidske pokojnine
  • osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialno varstvene programe.

Vsako leto se skupina udeleži različnih prireditev, izvedemo izlet na morje, imamo piknike v naravi, gremo na sprehode, obiščemo sejem in si ogledamo kulturne znamenitosti.

slika SV 1-1

Uporabniki programa izvajajo različna enostavna dela ter ustvarjajo majhne izdelke, namenjene lastni promociji programa in večji prepoznavnosti na trgu. Izdelki nosijo ime TULIPAN.

slika SV2

Z nakupom izdelka blagovne skupine TULIPAN aktivno prispevate k spodbujanju enakopravnosti na trgu dela, pridobivanju novih izkušenj na področju dela in večji možnosti redne zaposlitve ter socialno vključenost oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

slika SV3

Podjetje CRI Celje je družbeno odgovorno podjetje, s statusom invalidskega podjetja, kar pomeni, da zaposluje več kot 50% oseb s statusom invalidne osebe. V podjetju je zaposlenih več kot 60 oseb, v programu socialne vključenosti vsakodnevno prihaja 33 oseb z ovirami.