SISTEMSKE POSTAVITVE

Sistemske postavitve

So fenomenološka metoda, ki izhaja iz predpostavke, da smo ljudje del večjih sistemov, kot so npr. družine, organizacije, poslovni sistemi, narodi, države, religije, kontinenti… , ki so medsebojno povezani. Več.

V CRI Celje d.o.o. organiziramo:

I. KRATKE DELAVNICE POSTAVITEV DRUŽINE

Delavnice se lahko udeležijo vsi, ki imajo določene težave v odnosu s sabo in /ali okolico, opažajo slabo počutje, nezadovoljstvo, menijo da jh okolica ne ceni, so preživeli težke socialne dogodke, stiske, težave v službi… in vsi, ki si želijo uvida in poti naprej na določenem področju življenja. Več..

Trenutno ni razpisanih delavnic POSTAVITEV DRUŽINE

II. DELAVNICE POSLOVNE POSTAVITVE

Delavnice Poslovne postavitve

Poslovno postavitev lahko naročijo samo ustanovitelj, lastnik oziroma direktor podjetja, v kolikor ima polno pooblastilo za vodenje in odločanje ter zastopanje podjetja.

Teme: Težave v podjetju, zaposlitev novih sodelavcev, uvedba novega produkta ali storitve, druge poslovne odločitve in izzivi, ki jih podjetja želijo razrešiti. Več…

Informacije o delavnicah

III. VTISI UDELEŽENCEV O DELAVNICAH POSTAVITEV DRUŽINE