SISTEMSKE POSTAVITVE

Sistemske postavitve

So fenomenološka metoda, ki izhaja iz predpostavke, da smo ljudje del večjih sistemov, kot so npr. družine, organizacije, poslovni sistemi, narodi, države, religije, kontinenti… , ki so medsebojno povezani. Več.

V CRI Celje d.o.o. organiziramo:

I. KRATKE DELAVNICE POSTAVITEV DRUŽINE

Delavnice se lahko udeležijo vsi, ki imajo določene težave v odnosu s sabo in /ali okolico, opažajo slabo počutje, nezadovoljstvo, menijo da jh okolica ne ceni, so preživeli težke socialne dogodke, stiske, težave v službi… in vsi, ki si želijo uvida in poti naprej na določenem področj u življenja. Več..

Do nadaljnjega ne izvajamo delavnic. Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na:

03 426 45 02 ali na e-naslov: darja.prevorsek@cri.si

II. DELAVNICE POSLOVNE POSTAVITVE

Delavnice Poslovne postavitve

Poslovno postavitev lahko naročijo samo ustanovitelj, lastnik oziroma direktor podjetja, v kolikor ima polno pooblastilo za vodenje in odločanje ter zastopanje podjetja.

Teme: Težave v podjetju, zaposlitev novih sodelavcev, uvedba novega produkta ali storitve, druge poslovne odločitve in izzivi, ki jih podjetja želijo razrešiti. Več…

Informacije o delavnicah

III. VTISI UDELEŽENCEV O DELAVNICAH POSTAVITEV DRUŽINE

Vtisi udeležencev