PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

Psihološko svetovanje je oblika pomoči, kjer se na podlagi varnega terapevtskega odnosa ustvari prostor, ki klientu omogoča spoznavanje samega sebe, samo-razkrivanje oziroma predelavo negativnih vsebin in travm ter razrešitev (aktualnih) stisk. Gre za obliko pogovora, kjer strokovno usposobljen strokovnjak s specifičnimi znanji in tehnikami podpira posameznika, da prepozna in poišče lastne rešitve in potenciale v procesu dela na sebi.

Psihološko svetovanje lahko prinese razbremenitev in razumevanje. Bolj kot se zavedamo, kaj se dogaja v naši notranjosti, bolj zavestno lahko delujemo. S pomočjo raziskovanja svojega notranjega sveta (občutkov, čustev, miselnih vzorcev, prepričanj,…) bolje razumemo, zakaj v določenih trenutkih delujemo na določen način. Šele po tem, ko neželene vzorce vedenja in čustvovanja ozavestimo, jih lahko začnemo spreminjati. Pri svetovanju posameznik usvoji določene veščine spoprijemanja s težavami in vsakodnevnimi stresnimi situacijami, s katerimi si lahko kasneje pomaga sam.

Psihološko svetovanje lahko pomaga klientu zlasti, ko je v stiski zaradi:

  • doživljanja sprememb v življenju, ki so zanj težke,
  • napetih družinskih odnosov,
  • težav v medosebnih odnosih,
  • težav v službi ali dolgotrajnega bolniškega staleža,
  • izgube bližnje osebe,
  • brezvoljnosti, depresivnega razpoloženja in drugih stanj, ki ga psihično šibijo,
  • pretirane rabe interneta (in ostalih novodobnih tehnologij).

Namenjeno je tudi vsem tistim, ki želijo raziskovati svoj notranji svet, se bolje spoznati, spreminjati in osebnostno rasti.

Za uvodni razgovor se lahko naročite vsak delovnik med 9. in 14. uro.

Telefon: 03 42 64 543

Pišite na mail: reha@cri.si

Lokacija: CRI Celje, Ipavčeva 6, Celje