slika Psihološka posvetovalnica

PSIHOLOŠKA TESTIRANJA

Psihološki testi so merski pripomočki, torej orodja za merjenje psihičnih lastnosti posameznikov, kot so osebnostne lastnosti in sposobnosti, interesi, vrednote in vedenje. Z njimi torej lahko merimo manj otipljive, očesu skrite atribute, ki jih preko drugih metod, kot sta na primer opazovanje ali intervju, slabše prepoznavamo ali pa sploh ne moremo prepoznati.

Psihološki testi, ki jih uporabljamo pri delu, so standardizirani postopki, katerih prednosti so tudi njihova objektivnost, zanesljivost in veljavnost. Zaradi tega so pogosto edina zanesljiva ali najbolj učinkovita metoda za ocenjevanje določenih lastnosti.

Nudimo:

  • PSIHOLOŠKA TESTIRANJA ZA POSAMEZNIKE
  • PSIHOLOŠKE PREGLEDE IN SVETOVANJA ZA PODJETJA
  • PSIHODIAGNOSTIKA IN STORITVE ZA ŠOLE

pdf prenesi Psihodiagnostika (brošura)

Naše prednosti:

  • storitve opravimo prilagojeno vašim potrebam,
  • imamo dolgoletne izkušnje s področij zaposlovanja, karierne orientacije, svetovalnega dela in psihodiagnostike, kar nam omogoča dobro poznavanje področja,
  • pri delu se ravnamo po visokih standardih kakovosti,
  • delo opravljamo odgovorno in zanesljivo, s ciljem hitre, učinkovite in kakovostne storitve, ki vam bo v zadovoljstvo.

 

Za več informacij se obrnite na našo psihologinjo, ga. Ireno German. Kontakt: 03/426 45 47 ali 051/343 170 ali irena.german@cri.si.