slika ZR

POKLICNA REHABILITACIJA

Je proces, v katerem se zavarovanca strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako, da se lahko ustrezno razporedi oziroma zaposli in ponovno vključi v delovno okolje, oziroma se usposobi za opravljanje istega poklica ali dela, tako, da se mu ustrezno prilagodi delovno mesto z ustreznimi delovnimi pripomočki.

V storitve poklicne rehabilitacije napotuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sodelujemo z območnimi službami: Celje, Trbovlje in Ravne na Koroškem (izpostava Velenje).

Preden se zavarovanca predstavi na Invalidski komisiji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ga na podlagi napotnice obravnava naš strokovni tim, ki pripravi mnenje in predloge.

pdf prenesi

Informacije o postopku (zloženka)