Delavnice Poslovne postavitve

KARIERNO SVETOVANJE

Karierna orientacija je v zadnjih letih postala predvsem zaradi sprememb na trgu dela izrednega pomena. Znanja, spretnosti in veščine uspešnega načrtovanja in vodenja kariere so postale ključne kompetence, ki jih mora imeti posameznik, tako z vidika njegove – posameznikove uspešnosti zaradi pomena kariere za kvalitetno življenje posameznika, kot tudi z vidika družbenega napredka.

Kariera se namreč ne zgodi kar tako, sama od sebe, moramo jo aktivno ustvarjati, v kolikor želimo, da se odvija v želeno smer.

Na izbiro karierne poti se pripravljamo že v otroštvu, kot mladostniki pa že sprejemamo pomembne karierne odločitve, torej izbiramo svoj poklic. V odrasli dobi se vodenje kariere aktivno nadaljuje, saj tekom nje večkrat zamenjamo delodajalce in tudi področja dela. Pri delu si želimo napredovati in biti zadovoljni. Pa znamo s kariero tudi upravljati?

V našem podjetju nudimo svetovanje s področja karierne orientacije za celotno karierno obdobje – od začetkov prvega poklicnega odločanja do zaključevanja poklicne poti.

pdf prenesi Karierno svetovanje (brošura)

Naše prednosti:

  • storitev izvajamo individualno in prilagojeno vašim potrebam in željam,
  • dolgoletne izkušnje in naše praktično delo nam omogočajo dobro poznavanje delovnega okolja in aktualnih razmer na trgu dela,
  • strokovno znanje kadra zagotavljamo z rednimi izobraževanji,
  • pri delu se držimo visokih standardov kakovosti in etičnih načel,
  • delo opravljamo predano in s ciljem predati vam vse potrebno, da boste v prihodnje lahko samostojno in uspešno vodili svojo kariero.

 

Za več informacij se obrnite na našo psihologinjo, ga. Ireno German. Kontakt: 03/426 45 47 ali 051/343 170 ali irena.german@cri.si.