V podjetju si prizadevamo za premišljeno in varčno izrabo naravnih virov. Pri proizvodnji uporabljamo okolju prijazne tehnologije in se trudimo, da bi z zmanjšanjem odpadkov ter manjšo porabo vode in energije čim manj obremenjevali okolje. Z upoštevanjem meril ravnanja, ki urejajo okoljevarstveno področje in nenehnim dvigovanjem okoljske zavesti si prizadevamo doseči temeljna cilja, kot sta gospodarno izrabljanje naravnih virov in ekološko posodabljanje proizvodnje. S pomočjo komuniciranja, osveščanja in usposabljanja razvijamo ekološko zavest vseh zaposlenih.

Smo spoštljivi do okolja, kar med drugim dokazuje tudi mednarodni certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001:2004.