Storitev hladnega cinkanja izvajamo v skladu s standardom DIN 50961.

Hladno cinkanje izvajamo na elementih izdelanih iz jekla, ki dimenzijsko ustrezajo kadem in so tehnološko pripravljeni za cinkanje v kislem mediju.

Elementi morajo imeti primerno kemijsko sestavo. Ta odločilno vpliva na kvaliteto, izgled in debelino cinkove prevleke. Preveč porozne litine niso primerne za hladno cinkanje. V kolikor niste prepričani ali je kovina primerna za hladno cinkanje, nam pošljite vzorec, da ga bomo testno pocinkali.

Postopek priprave obdelovancev na cinkanje

Postopek predobdelave zajema razmaščevanje in jedkanje. Te faze pred obdelave omogočajo odstranitev rje in strojnih olj iz obdelovancev.
Barve ne moremo odstraniti! Barvane elemente je potrebno predhodno peskati.

Očiščene obdelovance, katerim smo aktivirali površino za nanos cinka, potopimo na obešalih ali v bobnu v cinkovo kopel. V kopeli ostanejo toliko časa, da dosežemo zahtevano debelino cinkove prevleke.

  • Pri elementih, ki jih cinkamo na obešalih dosežemo debelino nanosa cinka tudi do 20 mikronov.

cinkanje_4

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pri elementih, ki jih potapljamo v bobnih dosežemo 5 – 10 mikronov nanosa cinka.

cinkanje_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek kromatiranja (pasivacije)

Po končanem cinkanju elemente še dodatno potopimo v pripravek modrega kromatiranja (modre pasivacije) in s tem povečamo obstojnost cinkove prevleke. Nudimo tanko in debelo slojno kromatiranje. Razlika med tanko in debelo slojnim kromatiranjem je v obstojnosti cinkove prevleke v slani komori. 24 – 48 ur obstojnosti cinkove prevleke dosežemo s tanko slojno pasivacijo medtem, ko pri debelo slojni pasivaciji dosežemo obstojnost cinka v slani komori preko 72 ur.